Zawód doradcy ubezpieczeniowego

Wykonywana praca powinna być przede wszystkim dostosowana do indywidualnych predyspozycji danej osoby, ponieważ tylko tak mamy szansę na osiąganie oczekiwanych rezultatów bez ryzyka szybkiego wypalenia zawodowego. Oczywiście każdy ma też szereg swoich kryteriów dodatkowych takich, jak wysokość wynagrodzenia, czy atmosfera w pracy.

Zapotrzebowanie na doradców ubezpieczeniowych

Doradcy ubezpieczeniowiJedną z najbardziej otwartych branż jest branża ubezpieczeniowa, w której swoje miejsce mogą znaleźć osoby po różnych specjalizacjach i z różnym wykształceniem. Doradcy ubezpieczeniowi są bowiem różni i zajmują się obsługą różnych klientów. Najpopularniejsi są oczywiście agenci ubezpieczeniowi, którzy reprezentują konkretne zakłady ubezpieczeń i są odpowiedzialni za sprzedaż ich produktów. Nieco większe pole do manewru mają tak zwani multiagenci, którzy także są reprezentantami zakładu ubezpieczeń, ale oferują produkty kilku towarzystw ubezpieczeniowych dostosowując je do konkretnych potrzeb swoich klientów. Ostatnim, najbardziej wyspecjalizowanym doradcą ubezpieczeniowym jest broker ubezpieczeniowy, który co do zasady jest umocowany przez klienta do reprezentowania go przed zakładami ubezpieczeń, negocjowaniu warunków ubezpieczenia i dopieraniu zakresu ochrony do indywidualnego zapotrzebowania danego przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę branżę w jakiej działa oraz skalę działalności, która także ma wpływ na zapisy programów ubezpieczeniowych negocjowanych przez brokerów.

Korzystanie z usług doradców ubezpieczeniowych jest w zdecydowanej większości bezpłatne z punktu widzenia klienta, ponieważ są oni wynagradzani prowizyjnie od wysokości składki ubezpieczeniowej, jednak prowizja wypłacana jest przez sam zakład ubezpieczeń, z którym klient zdecyduje się podpisać umowę ubezpieczenia.