Skuteczna hydroizolacja budynku

Jednym z najważniejszych etapów budowy domu jest odpowiednia hydroizolacja fundamentów. Ściany fundamentowe narażone będą bowiem na ciągłe, mniejsze lub większe, działanie wody. Pamiętajmy również, że woda przenikająca do murów będzie pięła się w górę, dlatego hydroizolacja pionowa i pozioma są tak istotne.

Rodzaje izolacji przeciwwodnej

skuteczna izolacja przeciwwodna pionowaJak zabezpieczyć ściany budynku przed działaniem wód gruntowych i opadowych? Stosuje się w tym celu skuteczne preparaty uszczelniające, które tworzą barierę dla wody i uniemożliwiają jej wnikanie w ściany i wędrówkę do wyższych kondygnacji. Trzeba jednak pamiętać, że izolacja ta musi być dopasowana do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Możemy przecież mieć do czynienia z gruntami przepuszczalnymi lub spoistymi, z wysokim lub niskim poziomem wód gruntowych, a także z okresowym podnoszeniem się tego poziomu. W każdej z tych sytuacji sprawdzi się inny rodzaj hydroizolacji. Hydroizolację pionową, czyli zabezpieczenie ścian fundamentowych, dzielimy na lekką, średnią oraz ciężką. Lekka izolacja przeciwwilgociowa sprawdza się w przypadku gruntów przepuszczalnych (piasek, żwir) oraz przy niskim (minimum metr poniżej położenia fundamentów) poziomie wód gruntowych. Izolacja średnia przeciwwodna stosowana jest w nieco trudniejszych warunkach (niski poziom wód gruntowych lecz nieprzepuszczalne grunty). Skuteczna izolacja przeciwwodna pionowa w najtrudniejszych warunkach to tzw. izolacja ciężka. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, a grunty nieprzepuszczalne. W takiej sytuacji woda napiera na ściany budynku i wywiera ciśnienie hydrostatyczne. Taki rodzaj izolacji musi być nie tylko super szczelny, ale także wyjątkowo wytrzymały mechanicznie.

W zależności od rodzaju hydroizolacji, w grę wchodzi kilka skutecznych i wygodnych w użytku produktów. Najchętniej używane są szlamy uszczelniające (wygodne w użytkowaniu, stosowane do każdego rodzaju izolacji pionowej). Równie użyteczne są papy (elastyczne, wytrzymałe mechanicznie), masy bitumiczne oraz masy KMB.