Różne zastosowania stali i jej rodzaje

Możliwości wykorzystania stali są ogromne, począwszy od wyrobów części do maszyn szczególnie obciążonych, a skończywszy na wyrobach związanych z produkcją form do tworzyw sztucznych, lub ulepszenia materiałów i półfabrykatów.

Właściwości i zastosowanie stali stopowej

stal stopowa 30CrNiMo8Jak wspomniałem wyżej, zastosowanie stali jest bardzo szerokie, można jeszcze dodać następujące branże wykorzystujące ten materiał: lotnictwo, energetyka, konstrukcje wyższej jakości, produkcja narzędzi, łożysk, oraz jako materiał służący do nawęglania, lub azotowania. Definiując pojęcie stali, można określić go jako plastycznie obrobiony stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, otrzymanymi w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego. Przy czym stal, może zawierać maksymalnie 2% węgla, powyżej tej wartości mamy do czynienia już z żeliwem. Wprowadzając pierwiastki stopowe, uzyskujemy stal stopową, która dzięki tym pierwiastkom, nabiera odpowiednich właściwości jak np. stal stopowa 30CrNiMo8. Oznaczenia tego typu określają właściwy dla stali skład chemiczny, oraz pozwalają w uproszczony sposób identyfikować poszczególne gatunki stali. Przy pomocy tych symboli, można wykazać również główne cechy stali, np. na zastosowanie stali w przemyśle ciężkim, na własności fizyczne i mechaniczne, oraz wspomniany wcześniej skład chemiczny. Symbole główne, są często uzupełniane symbolami dodatkowymi, charakteryzującymi dodatkowe cechy stali, lub wyrobów hutniczych. Są to symbole określające przydatność do pracy: w skrajnych temperaturach, jakości powierzchni danego wyrobu, oraz warunków cieplnych i stopnia odtleniania stali.

Z kolei stale niestopowe, tak zwane konstrukcyjne, poza węglem zawierają ograniczone ilości domieszek krzemu, manganu, oraz zanieczyszczenia w postaci siarki i fosforu. Ich zastosowanie związane jest z pracą urządzeń i maszyn, w środowiskach nieagresywnych i w temperaturach od minus 30 do 200 stopni Celsjusza.