Kim jest rzeczoznawca?

Rzeczoznawca to osoba najczęściej o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu w zakresie swojego zawodu. Znaczy to, że najczęściej jest tak, iż jeden rzeczoznawca wydaje opinie w ściśle określonym temacie. Rzadko się zdarza, aby jeden rzeczoznawca wydawał opinie w zakresie wielu tematów (zawodów).

Odpowiedzialność rzeczoznawcy

biegły rzeczoznawcaJeśli już ktoś zostaje rzeczoznawcą w danym zakresie tematycznym, najczęściej jednocześnie przyjmuje na siebie różne obciążenia wynikające z obowiązujących przepisów. Może on być odpowiedzialny nie tylko za majątek (prywatny, także publiczny), ale także za zdrowie, a nawet życie ludzkie. Do rzeczoznawcy zgłaszają się najczęściej te osoby (zleceniodawcy), które muszą nagle podjąć decyzję w trudnej sprawie. Mogą to być zarówno awarie, jak i nawet same katastrofy. Także biegły rzeczoznawca podejmuje się rozstrzygnięć w sprawach nie tylko nagłych, ale np. sądowych, gdzie musi stwierdzić własnym doświadczeniem i wiedzą na temat, który został mu zlecony. W wielu sprawach sam sąd nie może się obejść bez rzeczoznawcy w danym temacie, gdzie sędzia potrzebuje potwierdzenia profesjonalisty, który przecież bierze na siebie odpowiedzialność za wydane oświadczenie. Rzeczoznawca jest potrzebny nie tylko w sądzie. Dużo zleceń może być od wykonawców budowlanych. Jeśli w tym względzie rzeczoznawca się pomyli, może dojść do budowlanej katastrofy, mogącej zagrozić życiu, lub zdrowiu ludzkiemu. 

Generalnie każdy rzeczoznawca odpowiada za powzięte przez siebie decyzje prawnie, często własnym majątkiem. Dlatego usługi wykonywane przez danego rzeczoznawcę nie musza być tanie. Rzeczoznawca – jest specjalistą, ekspertem w danym zakresie usług i pełni on funkcję doradczą. Rzeczoznawca może być także inżynier budowlany, jeśli sprawa dotyczy budowy.